Azərcosmos

Layihənin adı:
Azərcosmos ASC yerüstü idarəetmə mərkəzi
Təyinatı:
Süni peykin yerüstü idarəetmə mərkəzi
Layihənin ünvanı:
Azərbaycan, Bakı-Şamaxı magistralı, Pirkəşkül
Layihənin ili:
2011-2012
Sifarişçi:
Azərbaycan Respublikası Rabitə Nazirliyi
Müəllif:
Nəriman İmaməliyev
Layihə komandası:
H.Nigar, İ.Samirə
Konstruktor:
Səxavət Əsədov, Abdulla Əhmədov
Sahəsi:
2200 kv.m
Hündürlüyü:
12.2 m
Tutumu:
112 işçi
İstismara başlanma tarixi:
2013

Qrafik Dizayner:
Rafael Quliyev
Fotoqraf:
Şahin Hüseynov